torsdag 3 september 2009

Har det vänt nu?

Vänder det nu? Så kan man formulera frågan idag när för det första Demoskop publicerar en ny opinionsundersökning som visar på en kraftig uppgång för (S) men också en polarisering mellan höger och vänster i svensk politik. De partier som går framåt är (S) men också (M). En annan notering är att (SD) är numera större än (KD). De övriga partierna har tappat.

image

Att socialdemokraterna går framåt är glädjande men samtidigt lite förvånande eftersom det fortfarande är lite väntan på Godot inför partikongressen. Partiets politik kommer säkerligen att bli tydligare i o m kongressen men det finns en spänning i synen på hur medelklassen och förort eller rättare hur ska den välbeställda, väl etablerade medelklassen i storstäderna förmås att rösta på (S) samtidigt som politiken skall mobilisera arbetare, lågavlönade, arbetslösa och invandrare att finna det lönt att rösta stället för att stanna på soffan eller rösta på (SD).

Det borde en vara en olöslig ekvation men det kräver att kongressen är mycket tydlig med partiets avsikter vid valseger september 2010.

mona_red

Mona Sahlins debattartikel som lite är en programförklaring inför kongressen men också inför valet. Sahlin visar en viss försiktighet och undviker ultimata skrivningar naturligtvis för att inte föregå kongressens beslut men det är värt att notera att jobben spelar en central roll vilket är självklart men också en justering av politiken jämfört med Göran Perssons ointresse för sysselsättningen.

När Sahlin skriver ”rättvis fördelning, välfärd åt alla och minskade klyftor och möjligheter som gör att den individuella friheten kan växa” så är det en återanknytning till traditionell socialdemokratisk solidaritetspolitik.

Artikeln koncentrerar sig på de stora penseldragen och undviker att förlora sig i teknikaliteter. Det är bra för det är de stora, breda penseldragen som i sin tur föder de tekniska lösningarna av vardagens politiska dilemman och utmaningar.

Det viktigaste är att den politiska kompassen; arbetslöshet är ett slöseri, utbildning är centralt och välfärden. Därför är glädjande är att Sahlin beskriver partiets politiska vilja inte vad moderaterna gör och inte gör.

Sverige som välfärdsstat där arbetslösheten ser som den allvarligaste samhällsfaran delas inte av högern, men det är uppenbart att socialdemokraterna är på väg att återvinna sig själ. Det kommer att bli intressant att se kommande opinionsundersökningar. Ett tips; ökad polarisering där något eller några partier kommer att få betala dyrt för sin skuggtillvaro intill de stora elefanterna.

För övrigt:

- Undvik att köra bil i Linköping, centerpolitiska kommunalrådet Muharrem Demirokhar lyckas stänga av i stort sätt hela stan med massor av vägarbeten. Det som normalt tar 5 minuter att åka tog en halvtimme igår!

Text: Ingemar E. L. Göransson

Foto: Christoffer Göransson