lördag 10 juli 2010

Torsk för (M)

 

image

Redan igår fanns uppgifter på olika ställen på nätet och rykten om den verkliga orsaken till Littorins avgång. I dag publicerar Aftonbladet en intervju med en f.d. prostituerad som hade Littorin som ”kund”.

Att det var något graverande som låg bakom Littorins avgång i veckan stod klart för de flesta – inte bara för på det sätt det skedde utan på det sätt regeringen och moderaterna hanterade avgången.

Om det hade handlat om Littorins familjekris varför sudda ut alla spår av honom från regeringens hemsida, ta sin hand ifrån honom och inte ens beklaga avgången. Reinfeldt hade inte ett enda uppskattande ord om den man han hade utnämnt som sin arbetsmarknadsminister och som tillhört hans innersta krets ända sedan MUF-tiden. Inte ett uppskattande ord!

Nu när Aftonbladet publicerar det man har så framstår Reinfeldts försök att ta sin hand från Littorin som förståligt. Att få en prostitutionsaffär på halsen mitt i valrörelsen när det är bra några månader kvar innan valdagen måste framstå som en mardröm.

Men räcker ett sexköp för fyra år sedan för att regeringen och moderaterna skall reagera så dramatiskt egentligen. Ur deras perspektiv är ju detta historia nu. Klandervärt, straffbart, besvärande och ett moraliskt moras, men den närmaste sovjetiska utsuddningen av historien gör att det finns anledning att undra om det inte finns mer bakom än vad ögat ser.

Än mer besvärande uppgifter.

 

“….vad visste Reinfeldt….”

Affären ställer ett antal frågor som måste besvaras, frågor som handlar om delvis om vem som visste vad och om det finns mer i det här än vi vet just nu.

Den första frågan som ställer sig är var det en engångshändelse när Littorin köpte sex eller var det början på en händelsekedja som sträcker sig in under den tid då han var minister. Skälet att den frågan måste få ett svar är flerfaldig. Det finns ihärdiga uppgifter om att det skall funnits en koppling mellan kapten Klänning; Göran Lindberg, vilket skulle tyda på att det enstaka besöket blev en vana. Vilket är i och för sig inte ovanligt bland torskar, har de en gång börjat kan de inte sluta.

Den andra frågan är hur mycket kände Reinfeldt till. Kände han till Littorins sexköp när han utnämnde honom till minister vilket ger ett betyg åt hans omdöme. Ett omdöme vilket det tidigare har kunnat vara anledning att ifrågasätta. Än mer, fortsatte Littorin att köpa sex som minister och kände Reinfeldt eller andra inom den moderata kretsen till detta. Frågan är berättigad då det i Göran Lindberg-utredning skall figurera en minister enligt uppgifter från flera håll.

Det tredje frågan är en rent moralisk fråga. Littorin som med viss moralisk indignation har haft synpunkter på hur arbetslösa hanterar sin arbetslöshet. Bara de söker fler jobb så löser det sig. Implisivt; arbetslösa orsaker sin arbetslöshet och är av princip lata.

Aftonbladets publicering av det verkliga skälet till Littorins avgång ställer fler frågor än vad det besvarar.

Text: Ingemar E. L. Göransson