torsdag 26 maj 2011

Falskt vittnesbörd

Falskt vittnesmål. Så skulle man kunna kalla det bedrägeri som pågår just nu kring den s.k. euro-pakten. Högerkrafterna i EU-kommissionen och deras talesmän i de olika länderna säger att det är nödvändigt med åtstramningar och överskott i ekonomin. Sanningen är att de håller på att tvärnita och skapa en social explosiv situation i Europa.

april_ 246

Den som var kritisk till euron som gemensam valuta har blivit sannspådd i sina värsta farhågor om vart det skulle leda. Vad vi ser är hur Sydeuropas ekonomier håller på att ledas till bankrutt medan andra delar av Europa har helt omotiverade gigantiska överskott trots stora sociala behov.

Aftonbladet visar idag i en ledare på vart denna doktrin leder där löntagarna bestraffas oavsett om ekonomin visar överskott eller underskott. Den nyliberala politiken i Europa håller på att dra Europa in i en politisk kris där den sociala och politiska oron i Sydeuropa riskerar att leda till det som P O Edin förutspådde i den intervju jag gjorde med honom för ca ett år sedan – revolutionsungar och ökat folkligt motstånd.

Det är givetvis välkommet att motståndet mot högerpolitiken ökar men när det saknas organisation och politiskt lackmuspapper som suger upp missnöjet och kanaliserar det i konstruktiv riktning istället en farlig situation.

Men vad värre är att när misstroendet för de etablerade politikerna och det demokratiska systemet skakas så finns det en uppenbar risk för ökad extremism framförallt från höger vilket vi också ser hur högerextremisterna ökar sitt inflytande över hela Europa.

Löntagarna får betala som AB beskrivet det så riktigt idag. När det är underskott i ekonomin så beror enligt de nyliberala översteprästerna det på att de offentliganställda är för många eller har för höga löner. När det går bra och överskotten växer uppmanas löntagarna att var återhållsamma.

Denna ekvation går inte ihop sig så när Transport i Sverige säger nej till att rätta sig efter industriavtalets tvångströja och ”märke” och när Pappers med stöd från Byggnads och Elektrikerna säger samma sak så är det i insikt om att återhållsamhet fyller bara på överskotten och gynnar enbart de rikaste och bankerna och finansinstituten.

Falskt vittnesmål är straffbart när det sker inför lagens skrank. Men när samma sak sker i politiken är det bedrägligt och minst lika värt förakt. Högern i Europa har i ideologisk allians burit falskt vittnesmål mot Europas löntagare. Priset de kommer att få betala för sin draksådd lär bli dyrt, mycket dyrt.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson

 

Har du läst?

OBS!!! Ny och uppdaterad upplaga!!

arb_kris

”Arbetarrörelsens kris – mellan reformism och marknadsliberalism” av Ingemar E. L. Göransson

Beställ den från Ord & Kulturs Förlag till förlagspris 150 kr (inkl. moms) plus porto.

För ytterligare information se här.

Maila din beställning till ordochkultur@telia.com