tisdag 2 februari 2010

En arbetares död

skanna0007

Vad är en arbetares liv värt? (Personen på bilden har inget med nedan beskrivna att göra.)

En 58-årig banverksarbetare förolyckades igår på Linghems pendeltågsstation när ett X2000 körde över honom. En onödig tragedi kan man tycka. Det är också en onödig tragedi som säkerligen har flera orsaker.

Ljud och ljussignalerna för resenärerna som varnar för ankommande tåg har länge varit trasiga. Det snöade kraftigt. Den förolyckades kollega hade hela ansvaret att kolla efter ankommande tåg. X2000-föraren hade ingen aning om att det fanns banverkspersonal på spåret. Växlarna har inte haft tillräcklig hög ström på sig för att förmå smälta snön. Jobbet utfördes av en underentrepenör Strukton Rail som enligt uppgift varit inblandade i en annan olycka den 21 januari på bangården i Linköping.

Det finns anledning att fundera på om det måste till en lika allvarlig olycka som den i Hatfield i Storbritannien 2000 då både dödsfall och många skadade blev offer för den bristande säkerheten inom järnvägen. Måste det ske ett Hatfield även här i Sverige innan säkerheten tas på större allvar av ansvariga.

Den kan knappast anses vara fullgod säkerhet att personalen själva skall tvingas ha full uppsikt över spåren där X2000 kommer med mycket hög fart samtidigt som det är både mörkt, kallt och snöigt. Att kalla detta för säkerhetstänkande kan knappast vara acceptabelt utan snarare ett hasardspel med arbetares liv och lem.

Ett normalår omkommer ca 70 personer i sitt arbete. De flesta är vanliga arbetare. Olyckorna sker på byggen, i trafiken, på järnvägsspår, i hamnar och på andra platser. Vore det 70 journalister som omkom, 70 läkare, 70 advokater eller 70 direktörer som omkom på sina jobb skulle detta aldrig accepteras.

Men 70-talet arbetare röner ringa intresse och blir bara till statistik. En cynism som är motbjudande och en rest av det gamla eller en konsekvens av det återuppståndna klassamhället.

Den 58-årige banverksarbetaren som igår morse kl. 06.12 miste sitt liv på Linghems pendeltågsstation var en helt onödig tragedi som aldrig borde ha skett om säkerheten tagits på full allvar.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson