söndag 12 december 2010

Inte trovärdigt Reinfeldt

image

Det är något märkligt med statsminister Reinfeldts agerande under natten mellan lördag och söndag. Enligt uppgift från hans pressekreterare Sebastian Carlsson nu ikväll så var Fredrik Reinfeldt på kungamiddag. På frågan om det innebar att han inte var anträffbar så var han det enligt uppgift given på telefon ikväll.

Var då statsministern informerad i mellantiden från 18.00 till 10.00 söndag morgon om de slutsatser som SÄPO dragit av brottsplatsundersökning och de fynd som gjordes på lördag kvällen och natten. Samma slutsatser som blev offentliga och kom att betrakta bilsprängningen och självmordet som ett terrordåd av SÄPO på presskonferensen på söndagsmorgonen kl 10.00.

Frågan som hänger i luften och inte pressekreterare Carlsson ville besvara var om statsminister Reinfeldt informerades under middagen och under natten om de fynd och slutsatser som SÄPO och polismyndigheten i Stockholm drog och som ledde till slutsatsen att det var frågan om ett terrordåd.

Enligt Carlsson så fick Reinfeldt först kl 10.00 på söndagsmorgon redan på polisens slutsats – det var ett terrordåd som hade skett på Olof Palmes Gata mitt i Stockholm och bara några km från maktens centrum och riksdagen.

Märkligheter

Detta förefaller märkligt. Är det rimligt att tro att SÄPO inte informerar statsministern om sina slutsatser innan man går ut i offentlighet med dessa. Enligt Carlsson var det som skedde.

Man kan enbart dra två olika slutsatser av detta. Antingen har SÄPO missköt sig synnerligen ordentligt så det är tjänstefel för det måste vara SÄPO:s uppgift att informera statsministern innan man håller presskonferens och slutsatserna måste ha dragits väsentligt tidigare än kl 10.00 på söndagsförmiddagen.

Den alternativa slutsatsen är att statsminister Reinfeldt inte har informeras av sin stab vilket verkar lika märkligt annars kan det endast bli en slutsats antingen har Reinfeldt inte varit anträffbar under middagen och natten eller att han inte har brytt sig om informationen.

Reinfeldts omdöme

Det som kan tyda på detta är att Carl Bildt redan vid midnatt drog slutsatsen som SÄPO – det var ett terrordåd som skedde i Stockholm kl 17.00 lördagen den 11 december 2010. Oavsett vilket som är sanningen är det oroväckande vilket som för bedömningen av krisberedskapen i huvudstaden.

Sanningen måste komma fram för annars blir det svårt att bedöma regeringens och inte minst Reinfeldts omdöme som ytterst ansvarig för Sveriges säkerhet.

Text: Ingemar E. L. Göransson

Reinfeldt, döljer du något?

image

Söndagen har blivit märklig. Den ena presskonferensen efter den andra men få svar av värde på dessa. Än mer de viktigaste frågorna har inte ställts av journalistkåren. De frågor som ger en bild av vad som har hänt i maktens centrum och vad regeringen egentligen har haft för sig eller inte haft för sig.

Det finns ett antal frågor som bör få svar:

1. Finns det ett dubbelkommando i regeringen? Har inte Reinfeldt kontroll över sin utrikesminister?

2. Varför informerade inte SÄPO statsministern före sin presskonferens kl 10.00 på söndagsmorgonen? Enligt Reinfeldt visste han inte förrän dess att det var ett terrordåd som misslyckats.

3. Är det sannolikt att statsministern inte informerades under natten om vad SÄPO och polisen kom fram till; rörbomber, sprängda bilar, e-post med hot till media osv. Har inte SÄPO informerat så har de djupt missköts sig, har Reinfeldt nonchalerat informationen är det en grov missbedömning eller gick inte statsministern att få tag på under natten av någon anledning?

4. Hur kunde Bildt bedöma händelserna som terrordåd vid midnatt medan Reinfeldt var inte kapabel att göra detta förrän på förmiddagen?

5. Höjdes beredskapen i katastrofberedskapen när det stod klart för polisen och SÄPO att det troligen var ett terrordåd och vid vilken tid under natten kom man fram till dessa slutsatser?

Dessa frågor behöver besvaras och det snarast för de ger en blid av hur vår katastrofberedskap ser ut i verkligheten.

Det är allt för många oklarheter i händelseförloppet för att regeringen skall kunna gå från detta. Det ställer frågan om Reinfeldts omdöme än en gång på sin spets.

Hur kan han acceptera en utrikesminister som så uppenbart desavouerar statsministern i en så viktig fråga som om Sverige är utsatt för ett terrorhot.

Text: Ingemar E. L. Göransson

Varför så tyst och vem är statsminister egentligen?

image

I går kväll hände som inte ska få hända – ett troligt terrordåd i Stockholms innerstad. En man utrustad med rörbomber och enligt uppgifter en väska med spik sprängde sig själv i luften. Exakt vad som skett är inte helt klart men SÄPO betraktar både bilen som sprängdes och självmordsbombaren som terrordåd.

Sverige har varit utsatt för terrordåd tidigare när Baader-Meinhof-ligan slog till mot Västtyska ambassaden på 1970-talet. Så uppgiften om att det här är första terrordådet i Sverige är alltså inte helt korrekt.

Det allvarliga är att en än gång lämnas vi som medborgare ut till spekulationer och brist på information. Det enda av officiellt uttalande som fanns fram till presskonferensen på Rosenbad 12.30 söndagseftermiddag var Carl Bildts privata twitter från midnatt där han beskrev det inträffade som ”terrordåd”.

På Reinfeldts presskonferens bekräftade statsministern att han informerades först vid 18.00-tiden på lördagskvällen, dvs. ca en timme efter det inträffade. Likaså att han hade informeras av polisen vid 22.00 samma kväll att polisen såg händelsen som ett terrordåd.

RÄTTELSE!!! Reinfeldt uppger själv i en intervju med TV4 att han vid 10.00 på söndagsmorgonen fick information att det var ett "terrordåd". Detta är i sig lika märkligt för det innebär att statsministern blev informerad kort innan eller samtidigt som SÄPO gick ut med den uppgiften. Fick inte SÄPO tag i statsministern under nattaen eller var Reinfeldt oanträffbar. Men inte minst redan under natten var utrikesminister Bildt ute med samma uppgifter. Talar inte ledande regeringsföreträdare med varandra?

Frågan som ställer sig är givetvis varför kom det inget uttalande från regeringen på lördagskvällen med tanke på misstanken om terroristdåd? Är det inte statsministerns och regeringens uppgift att motverka ryktesspridning och oro speciellt efter en händelse av så här allvarligt slag.

Det enda som kom från regeringshåll mellan 18.00 till dagen efter 12.30 var ett twitterinlägg från utrikesministern. Inget annat utan en total tystnad som naturligtvis späder på oro och ryktesspridning. Redan under natten fanns det främlingsfientliga angrepp på nätet och rykten som spreds om händelserna i Stockholms innerstad.

Det finns all anledning att ifrågasätta regeringens agerande och inte minst Reinfeldts saktfärdighet och omdöme. Likaså hur god är Sveriges krisberedskap i situationer som denna. Vi ska komma ihåg hur tsunamin och den tafflighet som den sköttes på från utrikesministern då och hur den kom att bidra till att regeringen Persson förlorade valet 2006.

Jämför man den mediestorm som var då med den servilitet som journalisterna visade på Reinfeldts presskonferens trots att Stockholm hade drabbats av vad polisen betraktar som terroristdåd bara 18 timmar tidigare.

Tystnad och brist på information är de viktigaste bundsförvanterna för mörka krafter och deras syften. Som det är nu så är Reinfeldts regeringens agerande uppseendeväckande lojt och klandervärt.

Det måste klargöras varför Reinfeldt inte gjorde något förrän efter 18 timmar och hur det är möjligt att utrikesminister negligerar sin statsminister på det sätt som Bildt gjort.

Text: Ingemar E. L. Göransson