måndag 9 maj 2011

Som hämtat från Arkiv X

Farsen kring fas 3 fortsätter och påminner alltmer om den sorglustiga dansen som var kring ALU på 1990-talet. Från regeringen menar man att fas 3 ska leda till beständiga jobb vilket finns all anledning att betvivla.

PICT0028

Liksom ALU på sin tid endast fick en enda effekt och det var att undantränga existerande jobb och därmed kom att bli en belastning för arbetsmarknadspolitiken.

Det stora problemet för de som står långt från arbetsmarknaden, dvs. har varit långtidsarbetslösa, är att de har antingen fel eller inadekvat utbildning för arbetsmarknadens behov. Det löser man inte genom åtgärder som fas 3 utan med utbildning och anpassning av arbetskraften till arbetsmarknaden.

Man måste helt enkelt göra de arbetslösa anställningsbara. Men det räcker inte med det för det finns en grupp på arbetsmarknaden som av olika skäl inte kan få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden men kan dra sitt strå till den samhälliga stacken.

Tidigare togs dessa emot av den offentliga sektorn men eftersom den offentliga sektorn successivt har krympts sedan 1990-talet har utrymmet för dessa i arbetskraften blivit allt mindre. Göran Persson försökte på sin tid lösa dilemmat med en minskad offentlig arbetsmarknad genom att öka förtidspensioneringarna medan den nuvarande högerregeringen försöker lösa samma problem med piskan och skapandet av en låglönesektor utan ordning och reda.

Perssons lösning var inte produktiv men högerns lösning får andra mindre önskvärda konsekvenser då det innebär att vi får även i Sverige en låglönesektor som låser in arbetskraft i en fattigdomsfälla och som likaså kommer att påverka lönebildningen på längre sikt i negativ mening.

Men är då fas 3 för ”jobb” egentligen. I vissa fall ska vi nog ta bort ” ” kring jobb då det handlar om undanträngande av det som skulle kunna vara reguljära jobb.

Undertecknad har fått i sin hand en av Arbetsförmedlingens hemligstämplade förteckningar på fas 3 anordnare. I detta fall från Norrköping och det kan vara intressant att titta lite närmare på förtecknade företag och organisationer.

Ett kafé erbjuder ”sysslor” och administrativt arbete; idrottsklubbar som HC Vita Hästen vill ha någon på kansliet, någon som sköter medlemsregistret och håller i aktiviteter för ungdomar; flera föreningar som Hjärt- och Lungsjuka vill ha en kanslist. En Johnny Nilsson vill ha fas 3:are som ”håller skogsmarker öppna för allmänheten”. En kulturmiljövårdsförening med namnet ”Yxskaftet” ska ha fas 3:are att bygga ett smidescentrum och ett museum!

Norrköpings kommun vill inte vara sämre utan vill ha fas 3:are inom vården, omsorgen, skola och förskola. En Per-Edward Andersson vill ha hjälp med sådden, vedhuggning, måleri och snickeriarbete! Sedan ska vi inte glömma att Arkivet för UFO-forskning vill ha en arkivarie.

Nu verkar hela fas 3 vara något som är hämtat ur det blå om man tror att det leder till fasta jobb, snarare är det väl så det verkar hämtat från Arkiv X och UFO-världens speedade konspirationsteorier.

Inte leder fas 3 till jobb, snarare till det motsatta – en arbetsmarknad utan rättigheter och löner som ingen kan leva på!

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson

Köp och läs:

Ny och uppdaterad upplaga!!

arb_kris

”Arbetarrörelsens kris – mellan reformism och marknadsliberalism” av Ingemar E. L. Göransson

Beställ den från Ord & Kulturs Förlag till förlagspris 150 kr (inkl. moms) plus porto.

För ytterligare information se här.

Maila din beställning till ordochkultur@telia.com