onsdag 9 juni 2010

Apropå tokmoderat debatt om arbetsrätten och LAS

(Följande kommentar skrev jag på eftermiddagen till en moderat debatt på bloggen om arbetsrätten – Se Kent Persson (Tokmoderat)).

image

Ursäkta, vad ni glömmer i debatten om arbetsrätten vad varför den över huvud kom till. Varför vi fick LAS (som i sig bara är en del i arbetsrätten). Innan LAS behövde inte arbetsgivaren ange skäl för avsked, det räckte med att åberopa §32, dvs. arbetsgivarens rätta att fritt avskeda, anställa, leda och fördela arbetet.


Konsekvens som blev allt tydligare var att äldre arbetskraft fick gå då de inte alltid var 101 % produktiva. Med andra ord LAS är en skyddslagstiftning för de som har svårast att återkomma på arbetsmarknaden; äldre, småslitna arbetare.


Det finns alltid två sidor av myntet och denna sida ”glöms” bort i debatten. Ska vi ha tillbaka § 32, ska äldre, småslitna utan skäl kunna bli ställda utanför? Så länge inte LAS-kritikerna kan ge ett acceptabelt svar på denna fråga är inte debatten om LAS trovärdig.

Text: Ingemar E. L. Göransson

Kommunals ordförandeval – två klassiska fackliga linjer möttes

PICT0161 Christina Zedell

Det finns inte en islagen spik i det här samhället som inte föregås av ett politiskt beslut. Det finns inte en tidtabellsändring eller vägsträckning i det här landet utan att ett politiskt beslut ligger bakom. Detta vet Byggnads och det vet SEKO.

Det finns inte heller ett jobb inom välfärdssektorn som inte föregås av ett politiskt beslut. Besluten tas i kommunala nämnder eller fullmäktige. De tas i landstinget eller t.o.m. i riksdagen och vad är väl då mer naturligt än att vara med och påverka de politiska besluten.

DSC_0013 Mike Smith, TUC

När jag intervjuade Mike Smith på brittiska TUC (dvs. LO) för något år sedan gjorde han denna tänkvärda reflektion över vad som en orsak varför de brittiska facken fick se sig överkörda och förlorare gentemot Thatcher på 1980-talet:

”- Det dagliga fackliga arbetet kopplades inte till ett politiskt engagemang”.

I Kommunals stadgar fram tills nu har följade stått att läsa i ändamålsparagrafen:

”Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Kommunal ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv.

Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.”

I skrivande stund så har jag inte tillgång till de nya stadgarna så jag kan inte dra några slutsatser från dessa, men under debatten kring förbundets ordförandeval så fanns det en del märkliga eller i bästa fall otydliga argument mot att välja riksdagskvinnan Christina Zedell till förbundsordförande. Nu blev hon inte vald utan det blev istället valberedningens förslag Annelie Nordström Hellander.

Den nye ordföranden Hellander har i en intervju i Kommunalarbetaren sagt att hon inte anser att ledande kommunalare inte skall ta politiska uppdrag och hon själv inte skulle sätta sig i (S) partistyrelse om hon fick frågan.

Det har riktats kritik mot kommunalombudsmannen och riksdagsledamoten Zedell för att hon varit frånvarande från förbundskontoret under mandatperioden.

Egentligen vad vi fick se i ordförandevalet var två klassiska fackliga linjer. Den som likt Mike Smith inser politiken och facket inte kan leva utan varandra om löntagarnas rättigheter skall tas tillvara. Den andra linjen som Hellenader och stora delar av ledande förbundsföreträdare var talesmän för under debatten; den traditionella trade-unionistiska yrkesfackliga uppfattningen som Hellander uttryckte tydligt i Kommunalarbetaren; kommunalare kan ta politiska uppdrag om de inte har fackliga.

En för Kommunals medlemmar olycklig uppfattningen för om den leder till att Kommunalare kan få uppfattningen att fackliga uppdraget inte går att kombinera med politiskt engagemang så kommer Kommunals inflytande på politiken att minska. Och inte bara Kommunals utan hela fackföreningsrörelsens inflytande. Dvs. en konsekvens p.g.a. otydlig inställning till politiken och samma missuppfattning som ledde de engelska facken till nederlag i kampen mot Thatcher.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson