måndag 14 september 2009

Oppositionen allt tydligare

staket

”Det (andra) hotet är att vi motarbetas av grupper och partier som uppfattar vår politik som ett hot mot sina intressen, mot markspekulation, mot klassamhället. Det kommer att krävas mycket upplysning och intensivt arbete av arbetarrörelsens organisationer.” (Macke Nilsson: Samtal med Olof Palme, Prisma 1972, sid 43).

Olof Palme sa detta för 37 år sedan. Det är närmast profetiska ord i sin enkelhet och klarsynthet. Situationen är likartad. Socialdemokratisk politik ses som ett hot mot klassamhället, mot spekulation och mot starka kapitalintressen. Därför den kampanj som bedrivs mot arbetarrörelsen och mot det socialdemokratiska partiet från den borgerliga regeringen.

Efter gårdagens debatt i TV så har borgerlig media beskrivet oppositionen som djupt oenig. Det är inte utan man undrar om vi såg samma Agenda Expressens ledarskribenter och undertecknad. Man lämnar inte besked heter det men det uttalandet skulle kunna med största relevans kunna gälla istället regeringen själv. När Anders Borg vägrar att svara på frågor om hans egen spekulation i och förhoppningar om sänkta reservationslöner så är det ett exempel på hur regeringen säger en sak och de facto gör något helt annat.

 

“..uppfattar vår

politik som ett hot…”

Den rödgröna oppositionen blir allt tydligare i sina konturer och med vilken politik som de kommer att gå till val på. Det innebär också att nervositeten hos regeringen kommer att öka och därav det höga tonläget i debatten. Regeringen Reinfeldt har två problematiska lik i lasten; försämringarna i välfärdsystemen och då främst det hotande haveriet i Försäkringskassan där 50.000 personer hotas att hamna utanför systemen nästa år. Till detta kommer den allt mer ökande arbetslösheten där en arbetslöshet på 12 procent och kanske än mer är ett reellt hot.

”Vi motarbetas av grupper som uppfattar vår politik som ett hot mot sina intressen”, sa Olof Palme inför 1970-talet. Samma ord skulle Mona Sahlin kunna citera inför det kommande decenniets utmaningar och med samma relevans 2009 som de hade för Olof Palme då 1972.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson