tisdag 1 juni 2010

Världssamfundet måste bestraffa Israels brott mot folkrätten

image Foto: Dror Fieler, 2010

Piratdåd, kidnappning brott mot folkrätten, olaglig blockad mot Gaza-remsan, mord och andra brott. Israel kommer undan med dessa då omvärlden (läs USA och EU) tillåter detta begravas ytterligare en utredning av vad som skett.

Det Israels militär togs sig för igår på internationellt vatten är inget annat än ett piratdåd. Att sedan israeliska kommandosoldater mötte motstånd av fartygets personal måste ligga inom folkrätten att få försvara sig på internationellt vatten. Likaså som att ingen skulle klandra personalen på en oljetanker som blev anfallna av somaliska pirater om det sökte förhindra en kapning.

Israels agerande är utan allt försvar och kan bara ses som uttryck för den arrogans som Israel visar gentemot omvärlden då den inte bestraffar israeliska brott som detta. Så länge västvärlden tillåter Israel att agera som man gör och inte förmår Israel till en tvåstatslösning så kommer israelisk statsterrorism fortsätta att föda arabisk/islamistisk terrorism. Tyvärr, sanningen är att våld föder våld vilket vi ser i den eviga sorgerliga spiralen i mellanöstern.

Mona Sahlin och resten av oppositionen ställde olika krav igår gentemot Israel och den svenska regeringen. Det var positivt att Carl Bildt var så tydlig i sitt språkval igår, men ord är en sak - det måste till handling för att skapa en förändring. Israel bör sättas i politisk karantän i det världsliga samfundet. Västländerna bör kalla hem sida ambassadörer, Israel bör inte välkomnas i OECD och en bojkott mot israeliska varor är på sin plats. Likaså måste allt miltärt samarbete avbrytas med Israel, i vart fall så länge landet fortsätter att bryta mot internationell lag.

Utredningar är bra, men så länge Israels flagranta brott mot folkrätten inte får konsekvenser så har det ringa betydelse hur många utredningar som än görs. För när det inte får praktiska konsekvenser för Israel att bryta mot folkrätten som skedde igår har utredningar, ord och retorik ingen betydelse.

Text: Ingemar E. L. Göransson