måndag 27 december 2010

Museum på räls

Fortsatt tågkaos och försenade eller inställda tåg. Man kan få intrycket av att det är ett u-land som har överraskats av en naturkatastrof inte ett nordiskt land där vinter är något varje år förekommande. SJ skulle ju vara enligt alla för-sig-påare bättre förberedda än någonsin men hittills har kaoset och havererad järnvägstrafik slagit nya rekord trots förra årets bitande kritik mot sakernas tillstånd.

image 

Varför inte låna av Norge?

Men egentligen är det inte så märkligt att det går, ursäkta uttrycket, åt helvete även vintern 2010-2011. Avregleringarna och fortsatta ”omorganiseringar” av infrastrukturen innebär att det saknas helhetsansvar och styrning av verksamheten.

Den heliga konkurrensens får råda och hela underhållet av järnvägen är idag en lekstuga och en röra av entreprenörer och underentrepenörer. Det handlar mindre om att få infrastrukturen att fungera utan mer om ”affärer”, ”upphandlingar” och annat som hör hemma i den marknadsliberala hemisfärens högre luftskikt.

Det visar sig också att beredskapen att tampas med snön när den kommer, alltså om den kommer, är usel och minst sagt obefintlig. Sverige har inom sina gränser enbart ett fåtal lok som kan ploga och X2000 tågen är idag så slitna och i så stort behov av reparationer att de inte klarar den minsta störning.

Banorna är illa underhållna, växlar likaså och nu blir det allt vanligare med strömavbrott vilket naturligtvis inte gör saken bättre.

Men nu har man funnit på råd. SJ tar ut gamla RC-lok (se länk) från deras pensionärstillvaro på museum och använder dem till plogning och även en gammal plog med 100 år på nacken tas till heders så det ”moderna” SJ och alla andra operatörer kan köra sina tågsätt och till och med kan komma fram till passagerares och gods båtnad. Helt följaktigt eftersom resten av den svenska järnvägen liknar alltmer ett museum.

Vad förnumstighetsminister Elmsäter-Svärd (M) säger om detta tilltag eller initiativ är okänd men det var kanske detta hon menade närt hon uttryckte sin tillfredställelse med hur Trafikvärket och operatörerna samarbetar.

Men jag förmodar att det gäller fortfarande att klä sig varmt och ta med mat om man skall ut på det svenska järnvägsnätet, eller hur ministern?

Text: Ingemar E. L. Göransson