tisdag 30 november 2010

Vinter och järnvägskaos

IMG_0773 

Då var det vinter igen och kaos i järnvägstrafiken. Tågen var igår minst en till två timmar sena. Det var växelfel, signaler som la av eller bara lyste rött, X2000 som inte funkade osv. Inte för vädret var exceptionellt egentligen; några grader kallt och normalt med snö. Men idag är det tillräckligt för att hela infrastrukturen skall få hicka och, ursäkta uttrycket,  skiten skall lägga av.

Men skulle inte trafiken på järnvägen fungera även i normal svensk vinter. Jo, man kan tycka det, men sanningen är att den gör det inte och orsaken till detta är helt politisk. Orsaken ligger i de olyckliga besluten som fattades på 1990-talet om bolagisering och på de av avsuttna och sittande regeringars beslut om avregleringar och privatiseringar av järnvägsunderhållet.

Idag ligger underhållet på andra än på SJ vilket fått konsekvensen att den lokala kännedomen inte finns längre och underhållet enbart görs utifrån akut behov och efter lönsamhetsbedömningar. När SJ var ett sammanhållet verk så var inte lönsamhet som var det styrande för verksamheten. Det viktigaste var tvärtom att tågen gick och att man kom fram enligt tidtabell.

Den marknadsliberala lekstugan har inte gett annat än sämre järnvägstrafik och när det råkar vara några grader kallt och lite snö som betyder som på sista tiden att varken tågen går i tid eller kommer fram överhuvudtaget.

Det är dags att göra upp med en politik som bara fungerar i högkonjunktur och vackert sommarväder!

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson