fredag 6 november 2009

En förändring är nödvändig

New York fredagen den 6 november 2009

NY6_red

Arbetslöshetssiffrorna alla har fruktat har blivit officiella – USA har förlorat hittills 190.000 jobb och det innebär att arbetslösheten har nu har brutit igenom 10 procent och når 10,2 procent. Den högsta siffran sedan 1980-talet.

En kommentator på CNN pekade på att det innebär att det finns massor av människor som inte bara har utbildning, vill jobba och kan jobba nekas av ekonomin eftersom det inte fungerar. Samma kommentator pekade på att allt fler producerar allt mer på allt kortare tid. Kort sagt, det finns ingen enkel lösning för den överproduktion som USA och världskapitalismen genomlider just nu.

Man kan undra är det så verkligen vilket våra politiker ibland tror att kapitalismen i sin oreglerade form är det ultimata ekonomiska systemet som skänker medborgarna bästa möjliga utbyte?

Förutom att den oreglerade kapitalismen uppenbarligen inte fungerar, ingen nyhet eftersom Karl Marx på sin tid konstaterade detta, så blir frågan om arbetstiden och det orimliga i att jobba i den omfattning vi gör idag. Redan på 1990-talet pekade Jeremy Rifkin i sin bok ”The End Of Work” på det orimliga i vår syn på arbete i en tid då IT och teknikutveckling ökar produktiviteten med en enorm hastighet, nästan utan historisk jämförelse.

 

“…den oreglerade kapitalismen uppenbarligen inte fungerar…”

 

Att då inte reglera kapitalismen och lägga ner frågan om arbetstiden kan inte vara en bra politik. Det blir konsekvenser givetvis men de kan bli hanterbara genom föredelningspolitik som utjämnar de utmanade ökande skillnaderna mellan rika och fattiga. Dagens politik leder bara till värre kriser och social härdsmälta.

Hur kan vi tillåta att så enorma resurser slösa bort som sker just nu. Hur kan vi tillåta att en regering som Reinfeldt ta efter den oreglerade nyliberala katastrofekonomin som sker just nu hemma i Sverige. Facit av detta tillämpat här i USA ser vi just nu – massarbetslöshet och hundratusentals jobb som bara försvinner ut i tomma intet.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson