måndag 22 juni 2009

Gjorde Byggnads fel?

PICT0027 FOTO: Ingemar E. L. Göransson

Än en gång har Byggnads fackliga kampmetoder utsatts för häftig kritik. Orsaken är denna gång den blockad som Byggfacket satte igång mot en byggskutt här i Linköping. Orsaken var enkel, han vägrade teckna kollektivavtal och han vägrade gå med i sin arbetsgivarorganisation.

I en debatt artikel i dagens SvD angriper två jurister från den högerdominerade lobbyorganisationen Centrum för rättvisa som menar att byggnads arbetsmetoder är olagliga. Enligt dessa två fåkunniga (i vart fall om hur svensk arbetsmarknad är organiserad) att det var ett brott mot den negativa föreningsfriheten när Byggnads krävde ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Arbetsgivaren HGS hävdade att man hade bättre villkor än kollektivavtalet gav.

Det är i sig inget hinder för kollektivavtal, det är massor arbetsplatser där villkoren är bättre än kollektivavtalets golv. Varför lobbyorganisationer som Centrum för rättvisa engagerar sig i skuttar som HGS är enkel; man vill sänka den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och skapa en arbetsmarknad där arbetsgivarens ord väger väsentligt tyngre än den relativa jämvikt som råder.

Släpper Byggnads eller andra fack sitt krav på kollektivavtal (som handlar om mycket mer än lönens nivå) så kommer vi få en arbetsmarknad där det mer liknar vilda västern än en organiserad och relativt lugn väl fungerande arbetsmarknad som ger både reallöneökningar och seriösa arbetsgivare. Istället blir det lycksökarnas och skojarnas arbetsmarknad.

Problem…..

klocka

FOTO: Ingemar E. L. Göransson

Helt plötsligt vill det sig inte. hur jag än försöker lägga in html-kod för s-bloggar, bloggportalen och så vidare vill det sig inte. Jag får klura vidare för att komma på hur fasen jag ska få det att fungera.

Andra som har problem är våra politiker. av någon anledning tänker sig arbetarrörelsen att hålla “borgfred” med regeringen det kommande halvåret när Reinfeldt är tjänstgörande ordförande.

Detta i en situation när arbetslösheten ökar dramatiskt och upp till 30 % av ungdomarna är utan jobb. Detta samtidigt som krisen nu håller på att nå kommuner och landsting med stora nedskärningar som följd.

Att borgarna, tjaa, höll “fred” med (S) när Persson var ordförande var en sak eftersom det var goda tider och det var inte ett år innan allmänna val. F.ö. det kan knappast vara självklart att regeringen ska gå oemotsagd med tanke på deras EU-politik.

Under det kommande året kommer exempelvis Vaxholm och de fackliga rättigheterna upp på nytt och från fackligt håll har man varnat för vilken inställning regeringen kommer att ta.

Politik är ett ganska smutsigt hantverk ibland. Om man inte inser det och ger Reinfeldt fria händer och sätter munkavel på sig själv är det mindre välbetänkt, i vart fall om man vill ge högerregeringen en fight om Rosenbad september 2010.