måndag 1 mars 2010

Siffertrixande och brännvinsadvokatyr

Mars_bild 023sv

”Regeringen har satsat hela sin prestige på att minska utanförskapet. Ändå tycks utvecklingen gå åt motsatt håll.”

Det är inte mina ord utan den allt mer blå-blåa Östgöta Correspondentens skrivkulier på ledarsidan som skriver detta i dagens tidning. Helt sant regeringen Reinfeldt satte allt i pant för att minska ”utanförskapet” vad det nu är för något. Samtidigt visar deras egna siffror att det går åt fel håll.

I dag är 70.000 fler i vad Reinfeldt rubricerar som ”utanförskap” än 2006. Arbetslösheten är den högsta på årtionden eller sedan vi sist hade en borgerlig regering. Antalet ungdomar med aktivitetsersättning har ökat med 44 procent och ungdomsarbetslösheten slår nya rekord.

Det enda som regeringen kan slå sig på bröstet för är att sjukskrivna har halverats och antalet förtidspensionärer har minskat med 45.000, vart de har tagit vägen är oklart med de har försvunnit ur statistiken och man kan befara att en stor del är i dag besökande på ”socialen”.

Hur bemöter då ÖC:s ledarskribenter detta? Jo genom ett siffertrixande där befolkningsökningen får förklara att arbetslösheten är procentuellt högre trots (eller tack vare) regeringens politik. Misslyckandet kan inte beskrivas bättre. För fakta är att fler människor är arbetslösa, fler får sin försörjning från socialen än från a-kassan och sjukförsäkringen p.g.a. regeringens olika beslut för att försvaga välfärdssystemen.

Hur ska man beskriva regeringens politik och försvaret för misslyckandet? Politiken är orättvis och ett hot mot den generella välfärdsstaten och misslyckandet att minska det s.k. ”utanförskapet” är monumentalt genom de storvulna orden som ackompanjerades med pukor och trumpeter.

Än en gång har vi fått uppleva hur borgerlig och nyliberal politik fungerar hjälpligt när det är högkonjunktur för likt en sufflé sjunka ihop vid första rörelse av det serverade bordet. Man kan också med om man vill påstå att högerpolitiken även kräver vackert väder efter denna vinters sammanbrott för kollektivtrafiken.

Och, när försvaret för misslyckandet formuleras blir det inget annat än billigt trixande och brännvinsadvokatyr.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson