onsdag 16 september 2009

SEKO:s kongress raka spåret för en radikalare politik

sj2

Mitt gamla förbund SEKO har kongress och det är en kongress som präglas av motstånd mot högerns angrepp på välfärdsstaten. I sitt inledningsanförande igår så satte ordförande Janne Rudén ner foten och la an tonen för kongressen och dess syn på den högerpolitik som den sittande regeringen fört.

Rudéns beskrev högerns politik visavi löntagarna med orden ”det han (Anders Borgs statsekreterare) lika gärna, alltså egentligen säger, är att tryggheten är raserad för så många så fler är beredda att ta jobb till vilken usel lön som helst.” En hårdhänt beskrivning av det systemskifte som pågår men inte mindre sant för den skull.

Janne Rudén fortsatte ”på agendan för den moderatstyrda systemskiftesregeringen ligger en allmän lönesänkning och beredandet av en väg mot ett låglöneproletariat, ett ”working poor” där fattiga ska förmås att ta underbetalda arbeten eftersom det inte ska finnas en omställning värd namnet.” Detta med tanke på att Sverige har en av Europas sämsta a-kassor och diskussionen om lägre reservationslöner.

 image

SEKO tog under förmiddagen ett nytt handlingsprogram ”Svenska modellen 2.0” som kanske är det tydligaste politiska handlingsprogrammet något fackförbund har för ögonblicket. Programmet konstaterar att den svenska modellen vilar på två ben; den generella välfärden och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Båda är helt beroende av vilken politik som drivs i riksdagen.

Högern håller på att nedmontera välfärdsstaten medan genom olika beslut samtidigt som arbetsmarknadsmodellen hotar att krackelera. Regeringens politik är en direkt utmaning mot det som fackförbund som SEKO ansett självklart tidigare men nu ser under den sittande ministären ser försvinna.

 

“…att SEKO tar beslut

om ett tydligt politiskt

handlingsprogram

är en framgång..”

Att då SEKO tar beslut om ett tydligt politiskt handlingsprogram är en framgång. Inte bara för SEKO utan för hela fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen.

Det är också i det skenet som Mona Sahlins tydliga politiska markeringar ska ses. Sahlin var tydlig på att med en (S)-ledd regering blir det stopp för fortsatta utförsäljningar av statliga företag; skattepengar till välfärden skall gå till välfärd inte till utdelningar i vårdföretag; det skall satsas på kunskap inte låglönejobb; det skall byggas bostäder som vanligt folk har råd med och inte minst infrastrukturen skall satsas på.

Det är uppenbart att högerregeringens politik har fått socialdemokratin att radikaliseras och ett tydligt tecken på detta var Sahlins självkritiska uttalande om att aldrig glömma de misstag som gjordes under föregående mandatperioder.

Det sker en uppenbar uppmarsch mot en formidabel kamp mellan höger och vänster i svensk politik. Valet 2010 kommer att bli ett val mellan två tydliga alternativ om man skall döma av dagens händelser på SEKO:s kongress.

Kanske vandringen in mot Mittens Rike i politiken har vänt och tydliga vänster- och högeralternativ blir istället det som gäller under den kommande valrörelsen. Det gav valseger i Norge och kanske gör det här också. I vart fall blir chansen större än med en allas jakt mot en grumlig mitt.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson