måndag 2 maj 2011

Utan utopin ingen framtid

Dagen efter första maj 2011 är lite av dagen efter för den borgerliga mediekören. Man vet inte riktigt hur man ska hantera den nye partiledaren som envisas med att tala ideologi och politik istället för det som de varit vana vid; kamerala lösningar på olika gruppers problem och hjärtefrågor.

2010_maj 254

En scenförändring där den socialdemokratiske ledaren talar ideologi och inte skattesatser, talar om värderingar istället för olika gruppers identitetsfrågor, talar om rättvisa istället för jobbskatteavdrag vilket förbryllar och oroar kamrererna på Expressen, Svenskan, Dagens Nyheter och allt vad de heter. I dagens Expressen skriver den illustre ledarskribenten att ”men när den omvandlas till en fullständigt orealistisk nollvision förpassas den till en värld av rosa moln”.

Detta apropå gårdagens tal där Håkan Juholt förklarade krig mot barnfattigdomen inte utifrån ett tycka-synd-om perspektiv utan utifrån ett ideologiskt övertygat perspektiv om det orättvisa i fattigdomen i sig men synnerhet barnfattigdomen och dess konsekvenser.

Skrivarkulien Johannes Forssberg har svårt att inse bärigheten i utopin om ett samhälle där fattigdomen inte finns och där människor och detta omfattar givetvis och kanske främst barnen har lika möjligheter – alltså ett rättvist och jämlikt samhälle.

Det är naturligtvis svårt för en skribent som har uppfostrats till att tro att klassklyftor i allmänhet är det som driver samhället framåt och synnerhet där skillnaden på folk och fä är det som är utvecklingsmotorn i samhället.

I Forssbergs värld utopin “orealistisk” och “en värld av rosa moln”. Men samma sak sade säkert medeltidens uttolkare om någon hade beskrivet industrisamhället eller när Jules Verne beskrev en resa till månen. Bara tanken avfärdades som orealistisk och höra hemma i en värld av rosa drömmar.

Arbetarrörelsen har i sina bästa stunder burits fram av utopin och drömmar om en värld inte av rosa utan av rättvisans röda moln. Eller som det kinesiska ordspråket säger ”den som inte siktar på himlen når aldrig trädtopparna”.

Svårt att tro på, inte om man bärs fram av en ideologisk övertygelse om att det nuvarande inte kan överleva och inte är önskvärt att det överlever in i framtiden. Mänskligheten är värld så mycket bättre än Forssbergs kamerala politiska ”vision”.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson

Köp och läs:

arb_kris

”Arbetarrörelsens kris – mellan reformism och marknadsliberalism” av Ingemar E. L. Göransson

Beställ den från Ord & Kulturs Förlag till förlagspris 150 kr (inkl. moms) plus porto.

För ytterligare information se här.

Maila din beställning till ordochkultur@telia.com