lördag 23 januari 2010

Det lever, det lever!

Socialdemokratin är Sveriges största parti nominellt sätt. Det är också det parti som är politiskt det största. Partiet har regerat Sverige i stort sätt under 70 år.

70 år som har varit bra för medborgarna. Det fattigaste landet för 100 år sedan har utvecklats till en välfärdsstat. Detta även om välfärdsbygget har naggats rejält i kanten och grunden till delar har anfrätts av två decenniers nyliberalt påverkad politik.

P1010651

Kort sagt, från fattigdom till välstånd som innebar att klyftorna minskade och jämnades ut. Samhället gick helt enkelt genom en veritabel revolution – reformistiskt genomförd, men revolutionär till sin förändring då hela samhället kom att förändras till sin grund.

Arbetarkommunerna i Piteå och Luleå genomför denna helg en bildningsinsats för nya medlemmar och nästan nya partimedlemmar kring politiken. Föreläsningar, samtal, grupparbeten, redovisningar och inte minst att umgås med varandra inför den kommande valrörelsen.

En berömvärd insats. Tyvärr lika sällsynt som nödvändig i dessa yttersta dagar av tidsbrist och politisk professionalisering. Berömvärd då det ger utrymme för politiska samtal och inte överlåter detta till yrkespolitiker, en möjlighet att påverka politiken i sitt eget parti. Nödvändig då varje politisk rörelse som ska överleva blir aldrig starkare än sina medlemmars engagemang.

Tyvärr brukar det istället vara så att politiken formas i stängda rum, formulerad av akademiker som sällan sett en verklig arbetsplats än mindre haft ett reguljärt jobb, uttryckt av reklambyråer och genomförd av politikerproffs.

P1010659

Diskussionernas vågor går också högt dessa dagar. Undertecknads föreläsning om Thatcher och dagens politik blev en samtalsgrupp om högerns revolt mot den svenska välfärdsstaten. Anders Öberg på Sunderbyns folkhögskola föreläste om folkrörelserna i svenskt samhälle. Riksdagsgruppen bidrog med sitt perspektiv för att nämna några som håller i olika pass.

Socialdemokratin är en levande folkrörelse, i vart fall finns det mycket mer liv och socialdemokratins död som borgerliga krafter gång på gång deklarerar är högst överdriven.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson

FOLKAKTIONEN För en välfärdsstat för ALLA! Skriv gärna på uppropet och sprid det vidare!