söndag 18 januari 2015

Dagsvers 1

Terroristerna i ISIS har förbjudit innehav av duvslag. Detta då det skall enligt fanatikerna störa prisandet av Muhammed.

AKTA DIG DUVA

Båd människa och duva

för svartklädd fanatiker sig akta

i ISIS-land båda mista livet,

om duvan föda ges

och fattig irakier missa bönestund

 

Fanatism gör människan oklok,

grym och utan förstånd

ISIS-krigare ger dumheten

nytt ansikte medan duvan

vår fredssymbol upphöjes till

klokhetens ultima utveckling

 

Människan, skapelsens krona

än en gång ger galenskapen ansikte

svartklädd, grym

dum och primitiv

fanatismen, denna förståndets cancer

förtär och föröder

inte bara duvan och duvslagets vårdare

utan allas vår värld.

 

18 januari 2015

© Ingemar E. L. Göransson