lördag 4 februari 2012

Aktuellare än någonsin

 

omslag.jpg

Ingemar E. L. Göransson

ARBETARRÖRELSENS KRIS - Mellan reformism och marknadsliberalism

Förord av Roland Janson, Claes-Göran Enman och Lars Lindgren.

Sidantal. ca 230 sidor, delvis illustrerad

ISBN 978-91-979416-0-0

Pris: 200 kr (ink. moms och porto)

​Beställes direkt från förlaget: mailto:ordochkultur@telia.com

När Margaret Thatcher uppmärksammas och närmast idoliseras är det viktigt att förstå vad som hände och hur det påverkat vår samtid. Ingemar E. L. Göranssons bok gör detta och sätter Thatcher och hennes politik i ett större kontext än den ikonisering och idolisering som nu sker.

Den reformistiska arbetarrörelsens stora projekt har välfärdsstaten varit. Efter andra världskriget byggdes det upp välfärdsstater i de flesta länder i västvärlden.”Arbetarrörelsens kris -Mellan reformism och marknadsliberalism” belyser detta projekt utifrån två konkreta exempel - den brittiska och den svenska socialdemokratins politik som kom att göra Labour respektive Socialdemokraterna partier som kom att förändra samhällsutvecklingen på ett högst påtagligt sätt.

Författaren Ingemar E. L. Göransson beskriver och analyserar den utveckling och ideologi som skapade var reformismens största framgång historiskt sätt. Men boken beskriver också de mekanismer och den ideologi som var grunden för den revolt som högerkrafter i nyliberal tappning som likt Margaret Thatcher och våra egna moderater i sina strategier och retorik har tvingat tillbaka välfärdsstaten till förmån för en ojämlikare marknadsliberal välfärd för många, men inte alla.

I dag då de tidigare välfärdsstaterna brottas med en permanent arbetslöshet på 8-10 procent och full sysselsättning och jobb åt alla bara är retorik är ”Arbetarrörelsens kris - Mellan reformism och marknadsliberalism” den första boken som har en helhetssyn på grunderna för den kris som arbetarrörelsen kämpar med för ögonblicket.

Författaren menar att reformismen är arbetarrörelsens möjlighet och det är just att de socialdemokratiska partierna har tappat sin reformistiska kompass som är grundorsaken till minskat förtroende och kris.

Boken bygger på ett omfattande studium av dokument och ett stort antal intervjuer både i Sverige och Storbritannien. Boken består av en omfattande analys och intervjuer med P O Edin, Håkan Juholt, Ann Field, Len McCluskey, Mike Smith och Lars Ohly.

Författaren har sin bakgrund inom arbetarrörelsen varav över ett årtionde inom LO. Han är verksam idag som frilansjournalist och samhällsdebattör men även som uppskattad föreläsare. Han har även arbetat som yrkeschaufför över 20 år.

Nu den tredje och utvidgade upplagan.

Sagt om boken:

"..välskriven och intressant med stor glöd"

Magnus Utvik, SvT

"För den politiskt progressive intresserade är boken ett ”Sesam öppna dig”, spetsat med ”Sök och du ska finna” i sida efter sida i denna analyserande bok om det nuvarande socialdemokratiska skeppsbrottet."

Roland Janson, Skådespelare och författare

"inspirerande läsning"

Jan Forsstedt i kommentar på Facebook

"Författaren beskriver i boken de problem och den kris arbetarrörelsen står inför på ett vis som inte lämnar någon oberörd"

Lars Lindgren, förbundsordförande Sv. Transportarbetarförbundet

"en inspirationskälla"

Claes-Göran Enman, LO-ombudsman

"Rekommenderas! Borde läsas av precis alla!"

Johan Birath, författare och historielärare Boxholm

​"Ingemar E. L. Göransson skriver engagerat. Avsnittet om det politiska spelet i England är fängslande. Hans politiska slutsatser får varje läsare själv ta ställning till."

Jakob Carlander, Östgöta Correspondenten

"....det jag hitintills har läst är väldigt intressant....."

Lotta Hansson, undersköterska Tidaholm

"Arbetarrörelsens kris är en läsvärd bok. Ingemar Göransson har på ett spännande - ja rent provokativt - sätt fångat kampen mellan marknadsliberalism och mer traditionella socialdemokratiska värderingar. Vare sig man lutar år höger eller vänster ger boken en spännande inblick i hur de politiska mekanismerna fungerar, fjärran från dagspressens och de politiska reportrarnas rapportering."

Björn Eriksson, landshövding emeritus tidigare sakkunnig hos Gunnars Sträng och Kjell-Olof Feldt

"Boken har skakat om mig och satt pusselbitarna på plats. Den borde få vägleda oppositionens och fackens väg tillbaka till valseger 2014!"

​Krister Kronlid, kommunalpolitiker och ordförande Kommunal Norra Älvsborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar