torsdag 12 september 2013

Gästkrönika: Roland Janson om Lundsberg

Såg på TV att Lundsbergs överklasskola skall öppnas igen efter någon veckas tandagnisslan i det härskande garnityret. Strykjärnet är ointressant, det ingår i rekvisitan för att eleverna skall lära sig att inte stryka underordnade medhårs. Vad det hela handlar om, det går inte att stänga en internatskola med elever som är vurpna i den härskande klassen. Slikt kan medföra konsekvenser i en teoretisk framtid om Lundbergs stängts.

DSC_0099

Allmogen kan börja inbilla sig saker exempelvis en viss form av inflytande, ja inte via vänsterns kastratsångare. Men allmogen kan få för sig att börja trilskas på annat vis. De kan få smak på panerade fläskkotletter. Den arbetslösa ungdomen kan börja klösas, pensionärerna kan börja morra, Första Majtågen kan tåga fram under hemska paroller! Lundsberg får inte rubbas. Skolinspektionen skall veta hut! En utskällning i ordets rätta bemärkelse är på sin plats! Några strykjärn behövs inte det räcker med några ordentliga örfilar, som styr in saker och ting i den rätta fållan, så inte Lundsbergs-elevernas inte tvivlar på navigeringen mot Mammons totala hegemoni. Så blir allt frid och fröjd igen, rätt sko på rätt på rätt fot, så inte skoputsarna i den rödgröna oppositionen börjar putsa fel sko, efter valet 2014. Lundbergs hoppar man djävlar inte på!

Särskilt inte om strykjärnshanteraren har ett efternamn som likt fädernet gärna pressar på i tid och otid i vägrätt läge. Det är ingen idé att någon i den rödgröna oppositionen försöker utröna vad det är för efternamn. Då blir ni bara sängvätare, det blir man när man kackar i andras bon. Ni kackar ju så bra på er egen adress, varför då ge er in på revir som ni inte behärskar, beroende på att era föräldrar var rädda för moderna tider.

Text: Roland Janson ©

Foto: Ingemar E. L. Göransson ©

2 kommentarer:

 1. Stor polisinsats idag till gymnasium på Lidingö.
  Dags att stänga?
  Ett gymnasium ska stängas genom att nyintag
  stoppas. När JB gick i konkurs var det viktigt
  att eleverna fick avsluta sina studier på skolan.
  Lundsbergseleverna har samma rättighet. Eller?

  SvaraRadera
 2. Debatten om Lundsberg Skola har nått orimliga proportioner och jag anser att media, debattörer och ”tyckare” måste lyfta blicken och se hur det ser ut i resten av landets skolor år 2013.
  .
  Lundsberg kan alltid bli bättre och händelsen som inträffade på Lundsberg är inte acceptabel oavsett vad som nu egentligen inträffade. Den fråga som vi alla skall ställa oss är om Lundsberg skall behandlas hårdare/strängare enbart för att det är en internatskola, och då för en händelse som kan inträffa på vilken skola som helst, eftersom inga skolor i Sverige kan friskriva sig emot Pennalism, mobbing och våld.
  .
  Jag anser att vi i Sverige skall ha en Skolinspektion som är värd namnet d.v.s. en Skolinspektion som skyddar alla barn oavsett skolform.
  Det som är lite märkligt i denna händelse är att Skolinspektionen har lämnat sitt godkännande för fortsatt drift av Lundsberg i april månad och redan efter sommar uppehållet så har skolan hunnit försämras till den grad att Skolinspektionen nu önskar stänga den.
  .
  I sin motivation för stängning så har SI angett att det finns tidigare anmärkningar som har legat till grund för deras beslut.
  Är inte detta lite märkligt eftersom i ena stunden så godkänner Si en skola och sedan utövar SI retroaktiv bestraffning trots att skolan kan uppvisa att de uppfyllt alla tidigare krav som SI har ställt.
  Något måste vara fel hos denna myndighet och jag hoppas att det görs en grundlig juridisk prövning av Skolinspektionens handlande.
  .
  Den fråga som vi alla skall ställa oss är hur en Svensk myndighet kan utöva retroaktiv bestraffning som enligt lag är förbjudet.
  Är det nu så att retroaktiv bestraffning av skolor är tillåten då kommer genast en följdfråga, och det är hur skall då skolor i Sverige kunna överleva framtida anmärkningar från SI om skolorna nu aldrig vet om SI kommer att lasta skolan för historiska händelser, som sedan adderas ihop med en ev. nuvarande anmärkning från SI och då till ett straff som därefter saknar alla rimliga proportioner.
  .
  Innan Skolinspektionens beslut mot Lundsberg är juridiskt prövat, så lever alla fristående skolor i Sverige ett "farligt liv". Den enda skolform som idag inte behöver känna oro inför framtiden är en kommunal skola eftersom sådana skolor kan inte eller får inte SI stänga oavsett hur dålig nu situationen än är på sådana skolor.
  .
  Förändringar kommer att ske på LS efter det som nu har hänt. Vi gamla fd. elever kommer att aktivt verka för att vi med hjälp av föräldrar kommer att öka tryggheten både på skolan och de enskilda hemmen. Vi är många fd. Lundsbergare som är vår skola evigt tacksam, och jag hoppas att FGL d.v.s. Föreningen gamla Lundsbergare nu kan samla alla GODA konstruktiva krafter, så att vi i framtiden undgår att uppleva samma situation som vi har varit med om den senaste tiden.
  .
  Vad jag kommer att verka för är att Lundsberg fortsättningsvis inte särbehandlas i negativ bemärkelse med anledning av att skolan är en internatskola. Vi som medborgare skall kräva att alla skolor i Sverige behandlas lika oavsett om det är en kommunal skola, privat skola, fri skola eller internatskola. Förekommer det mobbing, pennalism, våld, rån och övrig brottslig verksamhet på övriga skolor i Sverige så är detta minst lika allvarligt som den händelse som nu skedde på Lundsberg.
  .
  Vi medborgare skall kräva av ansvariga politiker att alla skolor i Sverige har samma studieresultat och värdegrundsarbete som Lundsberg. Alla barn i Sverige skall vara trygga på sina skolor och denna målsättning borde Skolinspektionen haft för länge sedan.

  SvaraRadera