söndag 31 mars 2013

Vår tid kan lära av 1300-talet

”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. (….) Det ur det feodala samhällets undergång utgångna moderna borgerliga samhället har icke upphävt klassmotsatserna. Det har blott satt nya klasser, nya betingelser för undertryckandet, nya former för kampen i de gamlas ställe.” (Karl Marx – Friedrich Engels ”Det kommunistiska manifestet”)

dublin

Den amerikanska historieprofessorn Barbara W. Tuchman har i sin bok ”En fjärran spegel” (Atlantis förlag) beskrivit 1300 – talet i sammanfattning enligt följande;

Under 1300-talet, detta vid sidan av 1900-talet, våldsammaste århundradet de senaste tusen åren, kanske i världshistorien till och med, pågick krig hela tiden. Det var hundraårskriget mellan Frankrike och England, det var krig mot påvedömet, krig mellan påvar, det var krig mellan stadsstater osv. Kort sagt, det var krig utan början och utan slut. En i sanning förfärlig tidsepok, men som också var medeltidens mest dynamiska tidsepok. Förutom dessa krig utvecklades teknologin, kulturen, nationalstaterna växte fram och vetenskap tog uppenbara kliv framåt som en parallell med de våldsamma fasorna.

Det evigt pågående krigandet skapades ett behov av vapenproduktion i närmast industriell omfattning. Arbetskraften kom från den förödda landsbygden som sökte sig till de få städerna och därigenom kom städerna växa i betydelse och storlek. Samtidigt skapades möjligheten till mer avancerad produktion och teknologin utvecklades. Arbetskraft fanns att tillgå, det gick att bygga större verkstäder genom att städerna växte, men det fattades pengar, dvs. finansiering. Riddarna som skulle hålla här och kungarna var ofta barskrapade ända in på skinnet och kunde inte uppfylla sina löften som gett dem deras adelsprivilegier.

Katolska kyrkan förbjöd penningutlåning mot ränta, men den judiska tron gjorde det inte: alltså den judiska minoriteten kunde med sin tros välsignelse och till marknadens behov dvs. de krigförande låna ut pengar för att vapen skulle kunna produceras i tidig industriell omfattning. (Inom parantes: Sedan när gäldenärerna, dvs adeln och kungarna inte kunde betala satte de igång pogromer för att göra sig av med dem som de lånat av. Med andra ord antisemitismen har delvis dunkla ekonomiska orsaker där skuldsatta gäldenärer blåste under hat mot en minoritet och på så sätt slapp att göra rätt för sig.)

Så långt Tuchmans excellenta bok som varmt rekommenderas då den är bland det bästa som skrivit om medeltiden och utan tvekan ett standardverk idag om 1300-talet som sekel.

Dra slutsatser

Ska man dra några slutsatser för vår diskussion ur Tuchmans historieskrivning så är det, enligt min uppfattning, att de fyra viktigaste förutsättningarna för att en kapitalism i sin mest rudimentära form växer fram; tidigt bankväsende, proletariserad bondebefolkning i form arbetskraft och fysiska förutsättningar i form av växande städer och det fanns en marknad för produktionen.

Naturligtvis var det ingen som såg detta då under feodalismens höjdpunkt hur det ekonomiska system som skulle störta det rådande ekonomiska systemet växte fram som en följd av feodalismen själv och dess inneboende utveckling och motsättningar. Det tog 400 år innan genombrottet kom. Först i England med Cromwells revolution, sedan och än tydligare i den franska revolutionen sedan följde på den de amerikanska koloniernas frigörelse och den industriella revolutionen i Europa.

I dag är det kapitalistiska systemet i djup kris. Den som inte ser det måste vara både blind och döv. Den nuvarande krisen började när det amerikanska finansiella systemet kraschade 2008 och ännu fem år senare ser ingen något slut på krisen utan den fortsätter och fördjupas. Men inte bara den aktuella krisen som är problemet utan hela systemet dras med enorma problem och obalanser. Ingemar Lindberg som arbetade på LO på 1990-talet och var också en period statssekreterare beskriver den som ”hög arbetslöshet, enorma globala obalanser, sjunkande löneandel och monopolisering av produktivitetsökningens frukter hos ett litet skikt av redan rika hör till den finansledda globaliseringens destruktiva drag. (….) Vi bevittnar de nyliberala trosuppfattningarnas konkurs.” (Wolfgang Streeck ”Den demokratiska kapitalismen nederlag” Tiden Debatt 2012).

Framtiden, en möjlighet?

Vem ser vad som växer fram idag och som kommer att störta den rådande kapitalismen i framtiden? Ingen, vi kan inte bedöma det idag. Vi kanske kan ana då vi vet mer idag än vad man visste på 1300-talet. Men vi kan använda de verktyg vi har för att analysera och försöka hitta den dialektik som finns i skeendet och i kapitalismen som den ser ut idag. En slutsats vi kan dra är att socialism i isolerade öar är en omöjlighet, men också att kapitalism som är helt oreglerad leder till det Lindberg beskriver och som den välkända belgiska statsvetaren Chantal Mouffe drar slutsatsen att demokrati och oreglerad kapitalism (dvs. den nyliberala trosuppfattningen) är som eld och vatten. ”demokrati och avregleringspolitiken kan inte leva sida vid sida. För demokratin skall återupplivas måste nyliberalismen bekämpas.” (Ingemar E. L. Göransson ”De ohörda”, Ord & Kulturs Förlag)

Vad är det som växer fram inom och under det vi ser i det kapitalistiska och krisande systemet. En intressant tanke tycker jag som är värd att fundera på. Förmår vi idag att förstå dynamiken i utvecklingsskedet och påverka det med politik kan också en katastrof undvikas. Men det kräver öppet sinne och inte minst mod för att våga bryta den kvävande och rådande ortodoxin i den intellektuella diskussionen och att politiker och medborgare återtar demokratin som sitt verktyg för samhällsförändring.

Text och foto: Ingemar E. L. Göransson

5 kommentarer:

 1. Människor kommer alltid att resa sig och störta dessa diktaturer även om Lars Ohly och hans gelikar inte förstod kraften i folks önskan att leva i frihet och demokrati.

  Det enda som gett oss långvarig frihet och välstånd är just liberal marknadsekonomi med en stark stat som åtar sig att ha ett välfärdskontrakt med medborgarna.

  Det nya som kommer är det nya stora steget i informationssamhället. En helt ny produktionsapparat med 3d-printrar, bioteknisk revolution, ny generation kärnreaktorer som förbränner gammalt avfall etc. Allt tack vare den liberala marknadsekonomisn som ger förutsättningarna.

  /Den gröna smaragden

  SvaraRadera
 2. Tillägg :

  Socialism är dömt att misslyckas (det har den "lilla ön" sovjetunionen visat liksom alla andra försök), ett globalt socialistiskt styrt samhälle har samma destination.

  Vi människor är lika men olika, det finns inte ett styrelsesätt som passar oss alla pga kulturella skillnader, att försöka forma alla på denna jord till samma grå massa fungerar inte.

  Det vi vet är att för oss i väst så har liberal marknadsekonomi varit oslagbar på att ge oss välfärssamhällen, något socialism, kommunism, fascism, nazism och religiös fundamentalism aldrig kunnat.

  /Den gröna smaragden

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag inte har svar på alla frågor likt "Den blå smaragden" avstår jag att kommentera sagda troll.

  SvaraRadera
 4. Vad jag uppfattat så var överbefolkningen ett problem redan på 1200-talet.
  Då ekonomin främst byggde på jordbruk och odlingsmarken blev för liten för att jorden skulle kunna föda folk.
  Så frågan är om pesten skapade krisen eller om svälten släppte fran pesten...
  Den variant av 1300-talet som du beskriver ka ju också höra till bilden.
  Så då har vi flera faktorer under 1300-talet som liknar vår tid...
  Vi har problem.
  Tydligen så försvann så mycket folk att man inte behövde bygga nya hus på hundra år.
  Så när man tvingades bygga nytt så hade man glömt hur mangjorde...
  Viss teknik man använde före pesten har man inte lyckats återuppta...
  Troligen står vi inför samma situation.
  Om hundra år så har vi en liknande värld som på 1400-talet, som i bröderna Grimms sagor om Törnrosa och andra övergivna platser....

  SvaraRadera
 5. En läsvärd blogg
  Fastnade också för Scott Walker
  Har hans första och andra LP
  En unik röst

  SvaraRadera